Privacyverklaring

Laatst herzien op 1 maart 2023

Ik respecteer je privacy en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.
Vitalista, gevestigd aan de Bruine Engseweg 54 in Rhenen is verantwoordelijk voor de verwerking (verwerkingsverantwoordelijke) van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Vitalista
Bruine Engseweg 54
3911 CL Rhenen
Telefoonnummer: 06 28121457
E-mailadres: kristageestman@vitalista.nl
Website: www.vitalista.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk

Vitalista verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze zelf aan mij verstrekt. Persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens, die je actief verstrekt door bijvoorbeeld gebruik te maken van het contactformulier, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • IP-Adres
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Gegevens over je activiteiten op mijn website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met mij. Dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Vitalista verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren. Grondslag: Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
 • Je informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten. Grondslag: Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
 • Verzenden van bijv. een nieuwsbrief of via e-mail onder de aandacht brengen van mijn aanbod. Grondslag: Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
 • Afhandelen van je betaling. Grondslag 1: Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen. Grondslag 2: Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.
 • Voor het maken en analyseren van bezoekersstatistieken om daarmee de website te verbeteren. Grondslag: Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

Geen geautomatiseerde besluitvorming

Vitalista neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Vitalista bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. In het geval persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn, zal Vitalista de persoonsgegevens verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Vitalista deelt jouw gegevens niet met derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht is een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Dit houdt in dat zij niet op enige andere wijze gebruik zullen maken van jouw persoonsgegevens. Vitalista blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Vitalista gebruikt technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren.

Website analyse

Op mijn website worden tevens analytische cookies geplaatst en uitgelezen door Google Analytics. Ik gebruik deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe mijn bezoekers de website gebruiken en op welke wijze mijn bezoekers via de Google-zoekmachine op mijn website terecht komen.

Vitalista heeft met Google verschillende afspraken gemaakt om jouw persoonsgegevens te beschermen, zo heb ik:

 • Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld.
 •  Een bewerkersovereenkomst met Google gesloten.
 • Google niet toegestaan de verkregen analytische informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
 • Ervoor gezorgd dat de laatste cijfers van je IP-adres worden geanonimiseerd.
 • Ervoor gezorgd dat gegevens van Google Analytics cookies beveiligd (versleuteld) verstuurd worden.

Bij je eerste bezoek aan mijn website informeer ik je over deze cookies en vraag ik je toestemming voor het plaatsen ervan. Je kunt je ook afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat mijn website dan niet meer optimaal werkt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Vitalista en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om je persoonsgegevens waarover ik beschik in een electronisch bestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar bovengenoemd e-mailadres.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de volgende gegevens onleesbaar ter bescherming van je privacy:

 1. Pasfoto
 2. MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan het bewijs)
 3. Bewijs nummer (bijv. paspoortnummer)
 4. Burgerservicenummer (BSN).

Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Ik wil je er tevens op wijzen dat indien er onverhoopt een klacht mocht zijn, je daarvoor terecht kunt bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Vitalista neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht er onverhoopt ergens een datalek plaatsvinden die ongunstige gevolgen heeft voor je persoonlijke levenssfeer, dan meld ik dit binnen 48 uur aan de Autoriteit Persoonsgegevens en aan de betrokken personen.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op per bovengenoemd e-mailadres.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Omdat ik niet uitsluit dat mijn dienstverlening in de toekomst verandert, zou ook deze privacyverklaring op punten kunnen veranderen. Ik raad je aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. De datum van de laatste aanpassing staat bovenaan op deze pagina vermeld.